ข้อมูลและดาวน์โหลด » Schema CO
 Schema CO

 

Schema สำหรับการเชื่อมโยง ASW/ESS (สำหรับทดสอบ)

ชื่อฟอร์ม ไฟล์ Schema ไฟล์ตัวอย่าง XML รายละเอียด โครงสร้างข้อมูล วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเหตุ
New ฟอร์ม ดี (ATIGA) ESS FormD_ESS.xsd FormD_ESS.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) ESS 9/9/2563

Form D (ATIGA) ระบบ Electronic Signature and Seal (ESS)
*** เปิดใช้งานระบบ 20 กันยายน 2563
 

9/9/2563

- เพิ่ม Element AttachFile/Ref_issue_date, AttachFile/Ref_type_code สำหรับกรณีแบบ Back-to-Back CO

***การตรวจสอบ Code หรือรหัส Id ลายเซ็นของกรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการแสดงในฟอร์มรูปแบบ ESS สามารถตรวจสอบ ได้จากหน้าเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th โดยทำการล็อกอินเข้าระบบด้วยรหัสบัตรผู้รับมอบอำนาจและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกเมนู [ตรวจสอบเลข id Seal Sign สำหรับ XML] เพื่อตรวจสอบรหัส Id ใช้สำหรับ XML
New ฟอร์ม ดี (ATIGA) ESS Attach Sheet FormD_ESS_ATTS.xsd FormD_ESS_ATTS.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) ESS Attach Sheet 9/9/2563

Form D (ATIGA) ระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) Attach Sheet
*** เปิดใช้งานระบบ 20 กันยายน 2563

 

9/9/2563

- เพิ่ม Element AttachFile/Ref_issue_date, AttachFile/Ref_type_code สำหรับกรณีแบบ Back-to-Back CO

ฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW Form44_01.xsd Form44_01.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW 9/9/2563

9/9/2563

ปรับปรุงให้รองรับฟอร์มรูปแบบ ESS

1. เพิ่ม Element AttachFile/Ref_issue_date, AttachFile/Ref_type_code สำหรับกรณีแบบ Back-to-Back CO

2. เพิ่ม Element SealSignSupported/SignRefID สำหรับรองรับการออกหนังสือรับรองฯ แบบลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal:ESS) ***เปิดใช้งาน 20 กันยายน 2563

ฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW Attach Sheet Form44_02.xsd Form44_02.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) ASW Attach Sheet 9/9/2563

9/9/2563

ปรับปรุงให้รองรับฟอร์มรูปแบบ ESS

1. เพิ่ม Element AttachFile/Ref_issue_date, AttachFile/Ref_type_code สำหรับกรณีแบบ Back-to-Back CO

2. เพิ่ม Element SealSignSupported/SignRefID สำหรับรองรับการออกหนังสือรับรองฯ แบบลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal:ESS) ***เปิดใช้งาน 20 กันยายน 2563

ฟอร์ม  CO ESS Form2.xsd Form2.xml โครงสร้างฟอร์ม CO ESS 12/12/2563

12/12/2563

ปรับปรุงให้รองรับฟอร์มรูปแบบ ESS

*** เปิดใช้งานระบบ 1 มกราคม 2564
 

12/12/2563

- เพิ่ม Element AttachFile/Ref_issue_date, AttachFile/Ref_type_code สำหรับกรณีแบบ Back-to-Back CO

***การตรวจสอบ Code หรือรหัส Id ลายเซ็นของกรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการแสดงในฟอร์มรูปแบบ ESS สามารถตรวจสอบ ได้จากหน้าเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th โดยทำการล็อกอินเข้าระบบด้วยรหัสบัตรผู้รับมอบอำนาจและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกเมนู [ตรวจสอบเลข id Seal Sign สำหรับ XMLเพื่อตรวจสอบรหัส Id ใช้สำหรับ XML

 

Reference Schema สำหรับอ้างอิงประเภทของข้อมูล

Name Download Description Data Definitions วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเหตุ
BaseType BaseType.xsd Schema อ้างอิงประเภทของข้อมูล BaseType.xls 14/9/2561  แก้ไข UnitCode ตามมาตรฐานกรมศุล

รายชื่อไฟล์ Schema ของ ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า XML Schema

ชื่อฟอร์ม ไฟล์ Schema ไฟล์ตัวอย่าง XML รายละเอียด โครงสร้างข้อมูล วันที่แก้ไขล่าสุด หมายเหตุ
ฟอร์ม เอ Form1.xsd Form1.xml โครงสร้างฟอร์ม เอ   30/01/2561  
ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) Form2.xsd Form2.xml โครงสร้างฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)    30/01/2561  
ฟอร์ม อี Form4_2.xsd Form4_2.xml โครงสร้างฟอร์ม อี   30/01/2561  
ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย ) Form4_3.xsd Form4_3.xml โครงสร้างฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )   30/01/2561  
ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย ) Form4_4.xsd Form4_4.xml โครงสร้างฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )   30/01/2561  
ฟอร์ม JTEPA Form4_5.xsd Form4_5.xml โครงสร้างฟอร์ม JTEPA   30/01/2561  
ฟอร์ม AJCEP Form4_61.xsd Form4_61.xml โครงสร้างฟอร์ม AJCEP   30/01/2561  
ฟอร์ม ASEAN-KOREA Form4_8.xsd Form4_8.xml โครงสร้างฟอร์ม ASEAN-KOREA   30/01/2561  
ฟอร์ม ASEAN-INDIA Form4_9.xsd Form4_9.xml โครงสร้างฟอร์ม ASEAN-INDIA   30/01/2561  
ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) Form4_911.xsd Form4_911.xml โครงสร้างฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)   30/01/2561  
ฟอร์ม ดี (ATIGA) Form44_4.xsd Form44_4.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA)   20/03/2561 United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม ดี AICO Form44_41.xsd Form44_41.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี AICO   20/01/2561  United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม ดี (ATIGA) Attach Sheet รถยนต์ Form44_44.xsd Form44_44.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี (ATIGA) Attach Sheet รถยนต์   20/01/2561  United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม ดี AICO Attach Sheet รถยนต์ Form441_4.xsd Form441_4.xml โครงสร้างฟอร์ม ดี AICO Attach Sheet รถยนต์   30/01/2561  United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) ข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location
ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) Form5_2.xsd Form5_2.xml โครงสร้างฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี)   30/01/2561  

 

หมายเหตุ

การตรวจสอบ Code หรือรหัส Id ลายเซ็นของกรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการแสดงในฟอร์มรูปแบบ ESS สามารถตรวจสอบ ได้จากหน้าเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th โดยทำการล็อกอินเข้าระบบด้วยรหัสบัตรผู้รับมอบอำนาจและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกเมนู [ตรวจสอบเลข id Seal Sign สำหรับ XMLเพื่อตรวจสอบรหัส Id ใช้สำหรับ XML

 

โปรแกรมส่งข้อมูล XML สำหรับทดสอบ

ชุดติดตั้งโปรแกรมใหม่ วันที่อัพเดต หมายเหตุ

DFTXMLUploader CO [สำหรับทดสอบ]

18/09/2563

Version 1.1.7.0
version 1.1.7.0 - 18/09/2563
- ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับแบบคำขอฟอร์ม D รูปแบบ ESS
- เพิ่มการแสดงสถานะ ESS ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ XML ที่จำเป็นต้องรองรับรูปแบบ ESS
- แก้ไขการแสดง DRAFT ของคำขอที่ส่งเข้ามาในระบบ
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved